Spaning 49, Västvärldens nederlag

Hur långt kommer Västvärldens ekonomiska elit att gå för att upprätthålla sin maktdominans? Frågan bör engagera och skrämma varje vaken medborgare …