Spaning mot framtiden

Här samlar jag ett antal spaningar mot framtiden där jag anar en ny framtid där materialismen tynar bort och en nya idealism och andlig vetenskap växer till.


BILDEN AV VERKLIGHETEN

På spaning mot framtiden … från ett samhälle i upplösning, där motsättningar och olika verklighetsuppfattningar står mot varandra. Kulturer och samhällsformer föds, växer och dör, precis som allt annat levande. Dessa former genomgår utveckling – en evolution, där nya och bättre utvecklade samhällsformer kommer att växa fram.


SPANING 1, KAPITALDIKTATUR OCH ATT KUNNA FÖRUTSE FRAMTIDEN

Jag spanar mot en framtid som på sikt kommer att bli allt bättre. Dagens spaning handlar om vilka som får allt större makt bakom kulisserna. Det kanske intressantaste är att denna utveckling har förutsetts och beskrivits för länge sedan. Är dessa beskrivningar början till en ny vetenskap inom humaniora – en andlig vetenskap?


SPANING 2, MATERIALISM, IDEALISM OCH DE SOM SKRIVER FÖR FRAMTIDA MÄNNISKOR

För att förstå vår nutid och framtid måste vi förstår vår forntid. En snabb exposé över Västvärldens verklighetsuppfattning; från de gamla grekerna och fram till idag … och vidare mot framtiden!


SPANING 3, OM ÅSIKTSKORRIDOREN OCH DEN FRAMTIDA BILDEN AV MÄNNISKAN

Varför är det så känsligt att ha andra sanningar än de konventionella eller de som presenteras av myndigheter och media? Vi märker hur vissa åsikter och manifestationer inte tillåts komma fram. Hur kommer den framtida bilden av människan och tillvaron att förändras?


SPANING 4, BAKOM KULISSERNA

Verkligheten är inte alltid så som den beskrivs av politiker och media. Jag spanar på detta faktum och funderar om vilka de bakomliggande psykiska och evolutionära krafterna kan vara.


SPANING 5, DOMEDAGEN OCH DEN 11:E SEPTEMBER

Här funderar jag över hur mycket demokrati vi egentligen har och hur mycket bakomliggande krafter styr. Allt med tanke på den 11:e september!


SPANING 6, CORONAS HISTORIA

Det har forskats i mer än 20 år på Corona – som vaccin och som ett biologiskt vapen. Och under nästan lika lång tid har vi förberetts på den situation som nu uppstått, med massvaccination, ’lockdowns’ och vaccinpass.

 


SPANING 7, FLOCKMENTALITET OCH MAKTENS METODER

Den handlar om varifrån flocktendensen kommer, hur det är att tillhöra flocken och vilka som vågar frigöra sig från flocken. Sist men inte minst funderar jag över hur makten kan utnyttja människors tendens att vilja vara i flock – ett nog så aktuellt ämne! Välkommen … och sprid gärna!

 


SPANING 8, MEDIA OCH MAKTEN

Vad media beskriver och inte beskriver, styr vår uppfattning om vad som händer i världen och i Sverige. Men vad händer med den som förmedlar en helt annan bild av verkligheten? Videon visar hur verkligheten kan vara något helt annat än vad som presenteras i vår ’vanliga media’.


SPANING 9, DET TOTALITÄRA SAMHÄLLETS ÅTERKOMST

Spaningen handlar om hur det genom suggestion skapas en grogrund för ett totalitärt samhälle. Och vi kommer inte att vara ’vaccinerade’ emot denna totalitära tendens förrän vi bygger en kultur som vilar på en vetenskap om själva Livet.


SPANING 10, Det stora uppvaknandet

Det finns något befriande med att samhället visar sin totalitära sida. Det får många av oss att förstå att vår gamla bild av samhället eller livet i stort, inte stämmer med verkligheten. Dela och kommentera gärna!!


SPANING 11, Mer skada än nytta?!!

Nu har fjärde vågen av Covid-19 i form av Omicron rullat in över landet och omvärlden. Samtidigt höjs röster från välrenommerade experter som anser att vi går helt felaktigt till väga. Jag försöker här ge den bild som sällan eller aldrig kommer fram i vanlig media. Vad som är rätt och fel får ni själva avgöra! Youtube plockade bort videon men du kan se den på Bitchute!


SPANING 12, Vem äger rätten till din hälsa?

Är det globala läkemedelsbolag som ska bestämma hur de väljer att sköta din hälsa? Tyvärr är det inte något som diskuteras inom vanlig media.


Spaning 13, Den dolda agendan 

De dolda agendan bakom vad som sker blir allt mer tydlig. Det handlar inte om hälsa – utan om kontroll. Kontroll över hur människor agerar , tänker etc. Och samtidigt som det finns ett stort mörker bakom mycket som sker, så framträder också ett stort ljus. Kontrasterna växer!


Spaning 14, Ryssland och kapitaldiktaturen 

För att förstå den konflikt som har seglat upp mellan Ryssland å ena sidan och Ukraina och Nato å andra sidan, så måste man förstå de bakomliggande krafter som till stor del styr utvecklingen. Som så många andra gånger kommer vi att se hur de bakomliggande pengaintressena spelar en viktig roll.


Spaning 15, Ukraina och kapitaldiktaturen 

Vilka krafter eldar på konflikten mellan Ukraina och Ryssland? När vi tittar bakom kulisserna så inser vi att de ’demokratiska krafterna’ är långt ifrån så demokratiska som de vill framställa sig i media.


Spaning 16, Jag sluter fred

Denna spaning handlar om fred – den inre fred som måste skapas för att en yttre fred ska bli verklighet. Spaningen presenteras delvis som en visa med fyra verser.