Ny här? se sidan: " Illusioner - vad är det?"

Spaning 11, Mer skada än nytta?!!

Nu har fjärde vågen av Covid-19 i form av Omicron rullat in över landet och omvärlden. Samtidigt höjs röster från välrenommerade experter som anser att vi går helt felaktigt till väga. Jag försöker här ge den bild som sällan eller aldrig kommer fram i vanlig media. Vad som är rätt och fel får ni själva avgöra!

Youtube plockade bort videon men du kan se den här under – från Bitchute!

 

 

Spaning 7, Flockmentalitet och maktens metoder

Den handlar om varifrån flocktendensen kommer, hur det är att tillhöra flocken och vilka som vågar frigöra sig från flocken. Sist men inte minst funderar jag över hur makten kan utnyttja människors tendens att vilja vara i flock – ett nog så aktuellt ämne! Välkommen … och sprid gärna!

Spaning mot framtiden 3

Varför är det så känsligt att ha andra sanningar än de konventionella eller de som presenteras av myndigheter och media? Vi märker hur vissa åsikter och manifestationer inte tillåts komma fram. Hur kommer den framtida bilden av människan och tillvaron att förändras?