Ny här? se sidan: " Illusioner - vad är det?"

Spaning 7, Flockmentalitet och maktens metoder

Den handlar om varifrån flocktendensen kommer, hur det är att tillhöra flocken och vilka som vågar frigöra sig från flocken. Sist men inte minst funderar jag över hur makten kan utnyttja människors tendens att vilja vara i flock – ett nog så aktuellt ämne! Välkommen … och sprid gärna!

Spaning mot framtiden 3

Varför är det så känsligt att ha andra sanningar än de konventionella eller de som presenteras av myndigheter och media? Vi märker hur vissa åsikter och manifestationer inte tillåts komma fram. Hur kommer den framtida bilden av människan och tillvaron att förändras?

Bilden av verkligheten

På spaning mot framtiden … från ett samhälle i upplösning, där motsättningar och olika verklighetsuppfattningar står mot varandra. Kulturer och samhällsformer föds, växer och dör, precis som allt annat levande. Dessa former genomgår utveckling – en evolution, där nya och bättre utvecklade samhällsformer kommer att växa fram.