Ny här? se sidan: " Illusioner - vad är det?"

Spaning 37, Att fånga flocken

Den mjuka diktaturen formar vår verklighetsbild via sina olika teman. Nu har klimatet åter kommit i fokus. Ångest skapas, sinnen formas och flocken ifrågasätter inte så mycket vad som sker.  Men för den som är det ganska lätt att genomskåda vad som sker …

Spaning 36,5; Ondskan och Livet

Spaning 36,5 om Ondska och Livet är nu ute. En lite annorlunda spaning där jag inte spanar på vad som sker ute i världen, utan mer funderar i filosofiska termer om livet och livsmodet. Spaningen avslutas med en liten egenkomponerad visa och kan ses som en ”försöksballong”; kan man också spana inåt – på själva Livet?

Spaning 32, Politik och moral

Spaning 32, Politik och moral är nu ute. Vi kan ana att Västvärldens makt kommer att minska när politikerna styrs mer av pengaintressena än omsorg om de egna folken. Frågan om moral kommer att bli allt viktigare.

 

 

 

Spaning 30, Lögner, sanning och livets mening

Ofta blir vi upprörda när vi ser hur det kan presenteras rena lögner i våra nyhetsmedier. I ’spaningen’ ger jag exempel på tre olika, minst sagt tvivelaktiga sanningar. Men dessa ’lögner’ är värdefulla, fyller faktiskt en funktion i vår utveckling mot fullkomlighet. Det finns inget meningslöst eller dött i universum – allt fyller en funktion i vår kosmiska utveckling.