Spaning 48, Trans, Trams eller FARLIGT?

Många anser det oskyldigt med att transpersoner läser sagor för barn … men vilka är farorna och vilka krafter kan ligga bakom?