Kategori: Reflektioner

Bilden av verkligheten

På spaning mot framtiden … från ett samhälle i upplösning, där motsättningar och olika verklighetsuppfattningar står mot varandra. Kulturer och samhällsformer föds, växer och dör, precis som allt annat levande. Dessa former genomgår utveckling – en evolution, där nya och bättre utvecklade samhällsformer kommer att växa fram.

Covid-19 … statistik och funderingar

Hur kommer det sig att media snart endast rapporterar om pandemin, när vi i statistiken kan se att dödligheten inte är värre än år med svår influensa? Ett inlägg med lite andra perspektiv än de som förmedlas av t ex public service som säger sig stå för en allsidig nyhetsförmedling.

Konspirationsteorier och Covid19

Omdömet ”konspirationsteorier” hörs allt oftare och ofta används den som en härskarteknik. Jag resonerar lite om hur begreppet uppkom och vilka dagens ”konspirationer” och ”sanningar” är. Har gjort en visa på samma tema men den kommer som en separat video.