Spaning 61, Propaganda och protest (-sång)

Ensidig nyhetsförmedling har fått oss att lämna neutralitet och fredssträvanden för att bli positiva till krig och NATO. Nu behövs fredsrörelser och protester mot krig. Spaningen avslutas med en protestvisa.