Spaning 52, Klimatbluffen och dess mörka bakgrund

Det finns mycket som tyder på att vi utsätts för en påverkanskampanj vars syfte handlar om annat än klimat.