Spaning 51, Att styra världen … mot avgrunden

Om man tittar bakom kulisserna blir det tydligt hur den ekonomiska eliten i Västvärlden försöker styra hela världen, men man möter ett allt större motstånd. Vad kan man själv göra för att bidra till en positiv utveckling?