Spaning 34, Propaganda och nyhetsförmedling

Spaning 34, som handlar om propaganda är nu ute. Veckans stora nyhet är sprängningen av gasledningarna i Östersjön. Har det varit en mångsidig rapportering? Eller utsätts vi rent av för propaganda?!!