Spaning 14, Ryssland och kapitaldiktaturen

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har sin bakgrund i pengaintressenas agerande. Martinus använde ju ibland begreppet kapitaldiktatur, när han hänvisade till de krafter som skapade krig och konflikter, men djupast sett är det människors girighet och omedvetenhet som är den utlösande faktorn. Detta är den första spaningen av två som handlar om Ukraina-konflikten.