Spaning 41,5 – Jordklotets medvetande och vår tids händelser

Vi tror ofta att det är mänskliga handlingar som skapar allt det som sker här i världen, men det finns faktiskt en kraft som har betydligt större inverkan på skeendena – nämligen jordklotet. En spaning med ett kosmiskt eller andligt vetenskapligt perspektiv.