Ny här? se sidan: " Illusioner - vad är det?"

Spaning 22, Sanningen om kriget i Ukraina?!

”Spaning 22, Sanning om kriget i Ukraina” är nu ute. Det kan tyckas märkligt att hävda att det finns en sanning i en tid när åsikter, känslor och föreställningar dominerar nyhetsflödet. Men enligt underrättelseexperter finns det faktiska skeenden som ger en klar bild av vad som har skett i Ukraina – det blir en helt annan bild än det vi ser på tv. Som vanligt avslutas spaningen med att knyta vår tids händelser till en större evolutionär och andlig utveckling.

 

Spaning 18, Pandemin som försvann

Visst är det märkligt att ’pandemin’ dominerade våra liv och all nyhetsförmedling i två år, för att sedan helt försvinna utan att vi funderar på dess följder och vad som har skett. Följderna med biverkningar och dödsfall är skrämmande och visar på behovet av en ny verklighetsuppfattning – en verklighetsuppfattning där moral och humanitet sätts i fokus.

Spaning 15, Ukraina och kapitaldiktaturen

När vi tittar under ytan förstår vi att de demokratiska länderna långt ifrån är så demokratiska som de vill framställa sig. Liksom när det gäller Covid-19 är det pengarna som styr. Demokratin är inte hotad utifrån – utan inifrån! OBS DET FINNS TVÅ VARIANTER AV SAMMA VIDEOINSPELNING – EN FRÅN BITCHUTE OCH EN FRÅN YOUTUBE. DET VERKAR SOM YOUTUBE BLOCKERAR SPANING 15 – ÅTMINSTONE FÖR VISSA – SÅ DÅ KAN NI SE BITCHUTE-VERSIONEN!