Ny här? se sidan: " Illusioner - vad är det?"

Spaning 32, Politik och moral

Spaning 32, Politik och moral är nu ute. Vi kan ana att Västvärldens makt kommer att minska när politikerna styrs mer av pengaintressena än omsorg om de egna folken. Frågan om moral kommer att bli allt viktigare.

 

 

 

Spaning 30, Lögner, sanning och livets mening

Ofta blir vi upprörda när vi ser hur det kan presenteras rena lögner i våra nyhetsmedier. I ’spaningen’ ger jag exempel på tre olika, minst sagt tvivelaktiga sanningar. Men dessa ’lögner’ är värdefulla, fyller faktiskt en funktion i vår utveckling mot fullkomlighet. Det finns inget meningslöst eller dött i universum – allt fyller en funktion i vår kosmiska utveckling.

Spaning 25, Vem äger Klimatet?

Kan man styra klimatet … och vem är det i så fall som styr? Spaningen handlar om vädermanipulation men också om hur vår förståelse av verkligheten manipuleras. Det kommer att visa sig att vi inte kan styra jordklotet utan att vi är mikroväsen i förhållande till klotet som därmed kommer att styra oss.