Reflektioner

Här tänkte jag samla reflektioner som jag har gör eller har gjort själv. Om jag hittar något intressant Youtube-inlägg kan det dyka upp här, men också om jag får någon spännande fråga, kommentar eller åsikt som kan leda till vidare reflektioner.


Är allting som det ser? Detta funderar jag över i detta föredrag, som visar en annan bild av verkligheten än den som presenteras i media.


Konspirationsteori är ett uttryck som används allt oftare, inte minst i de vanliga medierna. Sveriges television varnade just för det stigande antalet konspirationsteorier i kölvattnet av Coronaepidemin. Det fick mig att fundera över begreppet ”konspirationsteori”, hur det används och hur våra medier rapporterar om Covid19.