Spaning 41, Krigets orsaker … EKONOMIN

Det nuvarande kriget och ett eventuellt kommande krig med Kina, visar hur ett sönderfallande imperium försöker behålla sin maktposition …