Sångtexter

Här nedanför hittar du texterna om du skulle vilja sjunga visorna själv. Visorna hamnar i den ordning jag har lagt ut dem!


1.   DEN DOLDA VÄRLDEN / Inga Majs visa

Vad händer när vi har somnat när sinnena har domnat?
När vi inte kan förnimma i nattens sena timma?
All kunskap kommer till korta, när vi på natten är borta.
Vi vet inte vad som händer när vi flyr till drömmars länder.

– När jag vaknat opp i min fysiska kropp, då anar jag ett okänt förlopp.
Det kan finnas ett minne från något djupt därinne,
från en annan värld och ett annat sinne!

– Tänk så märkligt det e’, att vi inte kan se, något som så ofta brukar ske.
  Det är som det finns en gräns, en annan transcendens,
en högre psykisk frekvens!

Så vad händer när du somnat, när sinnena har domnat?
När du inte kan förnimma i nattens sena timma?

Tänk så mycket dom kan dona, en hane och en hona!
Genom deras kärleksakt, får ägg och spermie kontakt.
Men är det verkligen adekvat att jag är ett resultat
av kroppsvätskors möte i ett kvinnosköte?

– Jag har ofta funderat vad som har kreerat, att just jag kom att existera.
  För det verkar lite dumt att jag är följden av en slump –
en biologisk materieklump!

– Det är en märklig teori som saknar empiri – i en värld där det finns mörk energi:
   Att jag är en konstruktion, av geners reproduktion och en och annan mutation.

Så är det verkligen adekvat att du är ett resultat,
av kroppsvätskors möte i ett kvinnosköte?

——–

Och vad händer när jag dör, när livstråden blir skör,
när livet kommer till korta och medvetandet är borta?
Om det är JAG som har en kropp, så är kroppen bara toppen,
av en kosmisk struktur, med kroppen som kontur.

– För den som har funderat är det inte komplicerat –
  min kropp är nå’t som psyket producerat!
Så mitt psyke har en kropp med ett fysiskt förlopp,
där ålderdom en gång sätter stopp.

– Så kroppen är ett redskap som kan ge mig vetskap,
  om den fysiska tillvarons kunskap.
Och livet hör inte opp när jag lämnar min kropp –
det bara följer ett naturligt förlopp!

Så det som händer när jag dör och livstråden blitt skör
är att jag lämnar mina rester och äntligen får semester.
Men mitt psyke det finns kvar – det är nå’t jag alltid har,
och kroppar är bara redskap som förmedlar vetskap.

Så det som hände när Inga-Maj dog och hjärtat det fick nog,
var att hon lämna’ sina rester och äntligen fick semester.
Men hennes psyke det finns kvar – det är nå’t hon alltid har,
och kroppar är bara redskap som förmedlar vetskap.

 


2.   VI ÄR PÅ VANDRING   

 Steg kan va’ tunga, steg kan va’ trötta, steg kan va’ lätta och spritta av liv.
En stig kan va’ ojämn, stenig och brant, och leda till avgrundens kant.
En väg är lång, en annan är kort, en leder hem den andre långt bort.
Vi vandrar i solsken vi vandrar i kyla – vandring är själva vårt liv!

Ref:
Vi är på vandring – en vandring som aldrig tar slut.
Vi följer vår längtan, vår inre röst, på färd i materiens värld.
Vi kan gå vilse och hamna där ingen vill gå.
D
et leder vår längtan mot nya mål – det lär oss att livet förstå.

Vandringen din den sker i det yttre, kanske tror du det yttre kan göra dig rik.
Men belöningen kommer som inre förvandling – du växer för varje steg.
Din vandring är evig, din väg är oändlig. Det lär vara vägen som är mödan värd.
Vandringen får dig att ständigt förändras – och förändring, det är livets väg.

 Ref:
Du är på vandring – en vandring som aldrig tar slut.
Du följer din längtan, din inre röst, på färd i materiens värld.
Du kan gå vilse och hamna där ingen vill gå.
Men det lär dig förstå var du inte ska gå – ja, det lär dig att livet förstå.

Du är på vandring – en vandring som aldrig tar slut.
Du kan gå vilse och hamna där ingen vill va’.
Men livet är evigt – förändring är dess lott, och vägen leder till nå´t gott!
Ja. livet är evigt – förändring är dess lott, så vägen leder till nå´t gott!
A
llting det blir gott! Allting det blir gott! Allting det är gott!


3.   LIVET DET TAR ALDRIG SLUT 

När det blir ljust – tar natten slut.   Jag vaknar opp – är i min kropp.

Och går i gång – i arbets-tvång.     Dan rullar på – och hjärtat slår.

Jag lär mig mer – av allt jag ser.     Allt det som sker – har nå’t det ger.

Och det blir mörkt – och jag blir trött.  Jag somnar in – en dag har dött.

Dagar följs av dagar i oändlig rad. Inget har nå’n början …

Och LIVET det tar aldrig slut!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________

 Vintern är mörk – och den är kall.   Det är nätt och jämt, att vi står pall.

Men dagar går – och det blir vår.    Och gräset gror och bonden sår.

Nu spirar liv – växer sig starkt.     Och når sin kulm, i sommarns prakt.

Det går mot höst, men det finns tröst.  Av allt som var – finns minnen kvar.

Kretslopp följs av kretslopp, åren följs av år. Inget har nå’n början …

Och LIVET det tar aldrig slut!

___________________

 Det föds ett barn. – Var kom det från?  Vad är en dotter – vad är en son?

Det växer fort, och det blir stort.    Det gör nåt nytt som ingen gjort.

För varje liv – nytt perspektiv!   Vi växer till – liv efter liv.

Och Jordens folk, ska bli livets tolk. Vår värld blir rik – när det föds etik!

 Kretslopp följs av kretslopp, liven följs av liv. Inget har nå’n början …

Och LIVET det tar aldrig slut!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________

 Evolution – i evig rytm. Ger oss i kast – med dess kontrast.

Mörker och ljus i Herrens hus; i sorgens gråt – i glädjens rus!

Vi föds på nytt,  i var spiral – gör våra val i Livets kval.

På upptäcktsfärd i fysisk värld. Från okunskap till vis och lärd.

 Kretslopp följs av kretslopp, spiral efter spiral. Inget har nå’n början …

Och LIVET det tar aldrig slut!

___________________

 Dan rullar på – och hjärtat slår. Vi lär oss mer – av allt vi ser.  

Men dagar går – och det blir vår.  Det går mot höst, men det finns tröst.

 Det föds ett barn. Det växer fort. Och gör nå’t nytt som ingen gjort.

På upptäcktsfärd i fysisk värld. Från okunskap till vis och lärd.

Kretslopp följs av kretslopp, i en evig dans. Inget har nå’n början …

Och LIVET det tar aldrig slut!

 _________________

Allt är liv inuti liv … Det finns inget annat – det finns bara liv!

Livet det tar aldrig slut!

Livet är det enda som finns!!


4.   LIVETS TVÅ SIDOR

Livet är förunderligt, det har alltid funnits till.

Det förändrar sig i varje stund, för ingenting är still. 

Så det som fanns för länge sen, kommer aldrig mer igen.

Vi möter ständigt något nytt – det gamla det har flytt. 

Livet det är rörelse utan något slut,

och det uppleves utav mitt jag, som är absolut.

– – – – – –

Jaget är min fasta punkt – utan nån substans –

det upplever den rörelse som är tillvarons nyans. 

Alla väsen de består av dessa motsatspar.

Jaget i sin singular ger rörelser som förfar. 

Men allt som händer allt som sker, ger upphov till nåt mer.

Rörelser blir till insikter, vi lär av allt som är.

– – – – – – –

Alla misstag som vi gjort, ger upphov till nåt stort!

Så livet det är ofelbart – för den som ser det klart! 

Tillvaron är i varje stund – i perfekt balans.

Vi ska ej gå nån annanstans – men utveckla vett och sans. 

Allting är just som det ska – ja, allting det är bra.

Så den som tillvaron förstått, inser att allt är gott!


5. PENGAVALSEN 

 

Pengarna som valsar runt i vårt samhälle,

säg var kommer de ifrån, ja vem har skapat dem?

Jo, bankerna har skapat dem genom sina lån.

Du kan t.o.m. med SMS få lån per telefon!

I: Men pengarna finns inte till mer än digitalt.

   Så du får faktiskt ingenting men banker får betalt. :I

 

Pengarna de valsar runt i vår samhällskropp,

så pengarna blir samhällets eget blodomlopp.

Och de som styr var pengar går – är de som makten får.

I pengavärldens maktstruktur, där ligger nåt på lur.

I: Det skapas lätt en osynlig pengadiktatur,

   som styr vår media och kultur och inför smygcensur. :I

 

Ja, pengarna de valsar runt – utgivna som lån.

Och vanligt folk som lånar dem, de utsätts för ett rån.

För att låna ut det man inte har det är bedrägeri.

Så alla vi utsätts för ett gigantiskt svindleri.

I: Men bankerna fortsätter med sin pengafabrikation,

   tills vi har genomskådat denna stora illusion. :I


6. KOSMISK GENETIK

 

Om du vill bli riktigt rik – lyssna nu till min musik

och lär dig spara i kosmisk genetik.

Generna som du har, är något som har blivit kvar –

resultaten av liven som du levt.

Vanorna du får, de sätter sina spår i din kosmiska struktur.

Talanger du byggt opp under livens långa lopp,

dom sparas i din ödeskropp.

Så om du vill riktigt rik, lyssna då till min musik

och lär dig spara i kosmisk genetik

 

Om du är materialist, kan livet te sig ganska trist –

du är en börd, av slumpens blinda skörd.

Det du är och det du har, tror du att du har fått av mor och far.

Du vet inget om ditt eget ansvar.

Och livet det är kort, du ska snart försvinna bort!

Vad är meningen med allting som du gjort?

Tiden den går fort och ingenting känns stort,

när du står vid Evighetens port.

Så om du är materialist, kan livet te sig ganska trist.

Du är ett offer för varje form av brist.

 

Men Livet har sin metodik, för att göra varje mänska rik,

och att ingen blir den andre lik.

Livet är på gott eller ont, för det jag gör kan va’ sjukt eller sunt.

Allt jag erfar, är mitt eget ansvar.

Jag måste hålla pli, om jag ska bli den jag vill bli.

Med självdisciplin kan jag bli geni.

När jag skördat det jag sått, så känns livet ganska gott –

för jag vet att jag skapat allt jag fått!

Så Livet har sin metodik, för att göra varje mänska rik, och ingen …

 

Så om du vill bli riktigt rik, ska du spara i kosmisk genetik    vissla

Talangerna som du byggt opp, dom sparas i din ödeskropp    vissla

Livet har sin metodik, för att göra varje mänska rik    vissla

 

Om du vill bli riktigt rik, lyssna då till min musik, och spara i kosmisk genetik.

2 svar

  1. lasse skriver:

    Fantastiska texter . toppen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *