Spaning mot framtiden

Här samlar jag ett antal spaningar mot framtiden där jag anar en ny framtid där materialismen tynar bort och en nya idealism och andlig vetenskap växer till.


BILDEN AV VERKLIGHETEN

På spaning mot framtiden … från ett samhälle i upplösning, där motsättningar och olika verklighetsuppfattningar står mot varandra. Kulturer och samhällsformer föds, växer och dör, precis som allt annat levande. Dessa former genomgår utveckling – en evolution, där nya och bättre utvecklade samhällsformer kommer att växa fram.


SPANING 1, KAPITALDIKTATUR OCH ATT KUNNA FÖRUTSE FRAMTIDEN

Jag spanar mot en framtid som på sikt kommer att bli allt bättre. Dagens spaning handlar om vilka som får allt större makt bakom kulisserna. Det kanske intressantaste är att denna utveckling har förutsetts och beskrivits för länge sedan. Är dessa beskrivningar början till en ny vetenskap inom humaniora – en andlig vetenskap?


SPANING 2, MATERIALISM, IDEALISM OCH DE SOM SKRIVER FÖR FRAMTIDA MÄNNISKOR

För att förstå vår nutid och framtid måste vi förstår vår forntid. En snabb exposé över Västvärldens verklighetsuppfattning; från de gamla grekerna och fram till idag … och vidare mot framtiden!


SPANING 3, OM ÅSIKTSKORRIDOREN OCH DEN FRAMTIDA BILDEN AV MÄNNISKAN

Varför är det så känsligt att ha andra sanningar än de konventionella eller de som presenteras av myndigheter och media? Vi märker hur vissa åsikter och manifestationer inte tillåts komma fram. Hur kommer den framtida bilden av människan och tillvaron att förändras?


SPANING 4, BAKOM KULISSERNA

Verkligheten är inte alltid så som den beskrivs av politiker och media. Jag spanar på detta faktum och funderar om vilka de bakomliggande psykiska och evolutionära krafterna kan vara.


SPANING 5, DOMEDAGEN OCH DEN 11:E SEPTEMBER

Här funderar jag över hur mycket demokrati vi egentligen har och hur mycket bakomliggande krafter styr. Allt med tanke på den 11:e september!


SPANING 6, CORONAS HISTORIA

Det har forskats i mer än 20 år på Corona – som vaccin och som ett biologiskt vapen. Och under nästan lika lång tid har vi förberetts på den situation som nu uppstått, med massvaccination, ’lockdowns’ och vaccinpass.

 


SPANING 7, FLOCKMENTALITET OCH MAKTENS METODER

Den handlar om varifrån flocktendensen kommer, hur det är att tillhöra flocken och vilka som vågar frigöra sig från flocken. Sist men inte minst funderar jag över hur makten kan utnyttja människors tendens att vilja vara i flock – ett nog så aktuellt ämne! Välkommen … och sprid gärna!

 


SPANING 8, MEDIA OCH MAKTEN

Vad media beskriver och inte beskriver, styr vår uppfattning om vad som händer i världen och i Sverige. Men vad händer med den som förmedlar en helt annan bild av verkligheten? Videon visar hur verkligheten kan vara något helt annat än vad som presenteras i vår ’vanliga media’.


SPANING 9, DET TOTALITÄRA SAMHÄLLETS ÅTERKOMST

Spaningen handlar om hur det genom suggestion skapas en grogrund för ett totalitärt samhälle. Och vi kommer inte att vara ’vaccinerade’ emot denna totalitära tendens förrän vi bygger en kultur som vilar på en vetenskap om själva Livet.