Spaning 31, Dekadens … kaos eller kollaps??!

Spaning 31, Dekadens … kaos och kollaps??! är nu ute. Hur mår de västerländska demokratierna? Finns det dekadenta tendenser som pekar på ett samhälle som är på nedgång?