Månadsarkiv: september 2022

Spaning 32, Politik och moral

Spaning 32, Politik och moral är nu ute. Vi kan ana att Västvärldens makt kommer att minska när politikerna styrs mer av pengaintressena än omsorg om de egna folken. Frågan om moral kommer att bli allt viktigare.