Spaning 24,Demokratins förfall och medias makt

Medias makt växer och institutioner som EU och FN bestämmer över de demokratiska institutionerna. Inte förrän vi får en sann bild av tillvaron kommer en verklig demokrati att uppstå.