Spaning 22, Sanningen om kriget i Ukraina?!

”Spaning 22, Sanning om kriget i Ukraina” är nu ute. Det kan tyckas märkligt att hävda att det finns en sanning i en tid när åsikter, känslor och föreställningar dominerar nyhetsflödet. Men enligt underrättelseexperter finns det faktiska skeenden som ger en klar bild av vad som har skett i Ukraina – det blir en helt annan bild än det vi ser på tv. Som vanligt avslutas spaningen med att knyta vår tids händelser till en större evolutionär och andlig utveckling.