Spaning 20, Kriget i Ukraina och Sanningar.

Med utgångspunkt från kriget i Ukraina funderar jag över vilka bilder av sanningen som skapas. Finns det någon absolut sanning – en evig sanning? I denna fråga landar min spaning. Välkomna!!