Månadsarkiv: mars 2022

Spaning 18, Pandemin som försvann

Visst är det märkligt att ’pandemin’ dominerade våra liv och all nyhetsförmedling i två år, för att sedan helt försvinna utan att vi funderar på dess följder och vad som har skett. Följderna med biverkningar och dödsfall är skrämmande och visar på behovet av en ny verklighetsuppfattning – en verklighetsuppfattning där moral och humanitet sätts i fokus.