Bilden av verkligheten

På spaning mot framtiden … från ett samhälle i upplösning, där motsättningar och olika verklighetsuppfattningar står mot varandra. Kulturer och samhällsformer föds, växer och dör, precis som allt annat levande. Dessa former genomgår utveckling – en evolution, där nya och bättre utvecklade samhällsformer kommer att växa fram.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *