Frihet och sanning

EN visa av en glad amatör när alla ”proggarna” har verkat somna in!