Ny här? se sidan: " Illusioner - vad är det?"

Spaning 50, Vakna upp!?

Försvinner de sista resterna av frihet i det maktövertagande som WHO planerar för världen? Med tanke på hur media totalt domineras av en elit, så ser framtiden skrämmande ut. Det är dags att agera för sin egen frihets skull.

Spaning 47, Polariseringen

Det är inte konstigt att vi inte har samma uppfattning om vad som sker i världen. Officiella respektive fria mediers nyhetsrapportering kan ge totalt olika bilder av verkligheten. Vad blir resultatet och vad kommer att ske i framtiden?