Ny här? se sidan: " Illusioner - vad är det?"

Spaning 47, Polariseringen

Det är inte konstigt att vi inte har samma uppfattning om vad som sker i världen. Officiella respektive fria mediers nyhetsrapportering kan ge totalt olika bilder av verkligheten. Vad blir resultatet och vad kommer att ske i framtiden?

Spaning 42, Absolut TYSTNAD

Hur kommer det sig att media fullständigt ignorerar vissa händelser och fakta men samtidigt upprepar andra nyheter? Försöker man påverka människor? Ja, förs det ett krig mot människors medvetande och uppfattningar?