Spaning 1, Kapitaldiktatur och att kunna förutse framtiden

Jag spanar mot en framtid som på sikt kommer att bli allt bättre. Dagens spaning handlar om vilka som får allt större makt bakom kulisserna. Det kanske intressantaste är att denna utveckling har förutsetts och beskrivits för långe sedan. Är dessa beskrivningar början till en ny vetenskap inom humaniora – en andlig vetenskap?