Kategori: Spaning mot framtiden

Spaning 18, Pandemin som försvann

Visst är det märkligt att ’pandemin’ dominerade våra liv och all nyhetsförmedling i två år, för att sedan helt försvinna utan att vi funderar på dess följder och vad som har skett. Följderna med biverkningar och dödsfall är skrämmande och visar på behovet av en ny verklighetsuppfattning – en verklighetsuppfattning där moral och humanitet sätts i fokus.

Spaning 15, Ukraina och kapitaldiktaturen

När vi tittar under ytan förstår vi att de demokratiska länderna långt ifrån är så demokratiska som de vill framställa sig. Liksom när det gäller Covid-19 är det pengarna som styr. Demokratin är inte hotad utifrån – utan inifrån! OBS DET FINNS TVÅ VARIANTER AV SAMMA VIDEOINSPELNING – EN FRÅN BITCHUTE OCH EN FRÅN YOUTUBE. DET VERKAR SOM YOUTUBE BLOCKERAR SPANING 15 – ÅTMINSTONE FÖR VISSA – SÅ DÅ KAN NI SE BITCHUTE-VERSIONEN!

 

 

Spaning 14, Ryssland och kapitaldiktaturen

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har sin bakgrund i pengaintressenas agerande. Martinus använde ju ibland begreppet kapitaldiktatur, när han hänvisade till de krafter som skapade krig och konflikter, men djupast sett är det människors girighet och omedvetenhet som är den utlösande faktorn. Detta är den första spaningen av två som handlar om Ukraina-konflikten.

Spaning 11, Mer skada än nytta?!!

Nu har fjärde vågen av Covid-19 i form av Omicron rullat in över landet och omvärlden. Samtidigt höjs röster från välrenommerade experter som anser att vi går helt felaktigt till väga. Jag försöker här ge den bild som sällan eller aldrig kommer fram i vanlig media. Vad som är rätt och fel får ni själva avgöra!

Youtube plockade bort videon men du kan se den här under – från Bitchute!