Pengavalsen, visa nr. 5 med kommentar.

Pengavalsen

 

Hittills har jag mest uppehållit mig vid de illusioner som uppstår genom vår materialistiska inställning, vilket i sin tur innebär att vi bara uppfattar den fysiska världen som verklig. Eftersom vi i grunden är psykiska eller andliga väsen som bara stundom upplever via en fysisk kropp, så blir ju många av våra föreställningar illusoriska, dvs. livet är något helt annat än vad det ser ut att vara.

Men det finns ju gott om illusoriska föreställningar i vårt samhälle, som ligger där mitt framför näsan på oss, utan att vi funderar närmare över det. Hela vårt samhälle styrs av pengar men vi funderar sällan över vad pengar är för något och hur de skapas. Ändå är en stor del av mänsklighetens vardag uppfylld av att komma åt denna åtråvärda vara.

De flesta tror att det är svenska riksbanken som skapar svenska kronor, att Bank of England skapar engelska pund etc. Men det är bara en del av sanningen, ja, en mycket liten del av sanningen! För pengarna skapas till allra största del genom att banker lånar ut pengar till företag och privatpersoner. Idag finns bara en liten del av pengarna som direkta sedlar eller mynt, så rent faktiskt lånar bankerna inte ut pengar utan registrerar digitalt att du har erhållit, säg en miljon kronor, för att köpa en lägenhet. Lägenheten utgör bankens säkerhet och om du inte kan betala amorteringar och ränta kan lägenheten tillfalla banken. Pengarna som du digitalt betalar för lägenheten förs över till den förra ägarens konto och har därmed återbördats till bankvärlden. Pengarna har rent faktiskt bara cirkulerat i det ekonomiska systemet och detta sker genom bankernas interna bokföring. Men denna cirkulation kostar oss samhällsmedborgare avsevärda summor.

Banken behöver visserligen ha en säkerhet eller buffert för att kunna låna ut pengar, men den är försvinnande liten i jämförelse med mängden utlånade pengar. Med tanke på att de fyra största bankernas årliga vinst i Sverige uppgår till mer än 100 miljarder kronor (100 000 000 000 kr) så är det inte några svårigheter att bygga upp erforderlig säkerhet.

Så i princip kan vi säga att bankerna skapar pengar genom lån. Med denna rätt att skapa pengar via lån, kommer också den ekonomiska elit som styr bankvärlden också att få en makt som, även om den inte är synlig, kommer att påverka allt och alla. Hur stor denna makt är sammanfattas bäst av en bankir, nämligen Mayer Amschel Rothschild, som grundade bankdynastin Rotschild: ”Låt mig utfärda och kontrollera en nationens pengar och jag bryr mig inte om vem som skriver lagarna.” Han ansåg alltså att den ekonomiska makten var viktigare än den samhälleliga. Redan den samtida amerikanska presidenten Abraham Lincoln såg faran och uttryckte sig på följande sätt: ” Jag ser i en snar framtid en kris närma sig som gör att jag blir uppskakad för mitt lands säkerhet … företag har gaddat ihop sig och en tid av korruption på höga positioner kommer att följa, och landets pengar kommer att sträva efter att förlänga sin regeringstid genom att utnyttja folkets fördomar tills all rikedom samlas i några få händer och Republiken förstörs.”

Denna maktöverföring till de ekonomiska intressena har alltså genomförts för länge sedan. När våra regeringar till stor del genomför beslut och lagstiftning från EU eller FN, är det den ekonomiska makten som har varit den viktigaste styrande faktorn. Men också i vår vardagliga tillvaro spelar pengamakten och rätten att utfärda pengar en viktig roll.

När jag cyklar ner till stan så går ofta vägen genom det som i folkmun kallas ’småstugeområdet’ eller ’egna hem’. Här byggdes under 1950-talet ett stort antal mindre villor för vanligt folk. Under slutet av 1960-talet var de allra flesta lånen återbetalda och de boende ägde sina hus. Men senare kom en stor invandring, bostadsbrist och de en gång ganska billiga bostäderna betingade ett värde som närmade sig 3 000 000 kr. Så de flesta som nu bor där har lånat ansenliga summor pengar för att skaffa bostaden. Och i många fall har man när man renoverade bostaden, också bakat in ett bilköp i lånet. Så nu äger banken i princip det mesta av det som finns vid sidan om gatorna och på de samma. Och den förre fria medborgaren har ersatts av en låntagare. Allt är väl frid och fröjd när räntan är låg och ingen kris är i sikte, men vad som händer efter en Coronapandemi är lite svårare att sia om. Förre detta statsministern Göran Persson uttryckte sig genom att travestera bibeln: Den som är satt i skuld är inte fri. Så kanske ska vi inte beteckna Sverige som ett rikt land, för många är både låne- och löneslavar.

Eftersom jag har en sida som handlar om andlig vetenskap så varför inte avsluta med ett citat från denna vetenskaps grundare, nämligen Martinus:

Vad är det då för område hos demokratin som inte är demokratiska? Det är uteslutande bankkontosystemet, den ’falska affärsprincipen’ eller den alltbehärskande penga- eller kapitalmakten i världen. Denna makt är ännu förhållandevis så stark, att den i själva verket behärskar regeringar såväl som enskilda individer, ja, den behärska helt ländernas särskilde materiella öde.”