Spaning 40, World Economic Forum och kriget i Ukraina

Spaning 40 om World Economic Forum och kriget i Ukraina är nu ute. Hur reagerar den ekonomiska eliten på det som sker? Och vilka krafter ska styra världen? Spaningen sätter dagens skeenden i ett större perspektiv.