Spaning 29, Politisk korrekthet som statskick

Politiker behöver fatta allt mindre beslut – byråkratin är marinerad i politiskt korrekta uppfattningar precis som alla andra som vill göra karriär. Min spaning visar hur jag tror att det går till!